จีน-สหรัฐฯซัดกันแหลก!!! Suthichai live 7/8/62

จีน-สหรัฐฯซัดกันแหลก!!! Suthichai live 7/8/62

ร่วม พูดคุยกับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

https://youtu.be/X7xS2eeVNXE