ชะตากรรมโรงเรียนเล็กในชนบท!

Suthichai Live ชะตากรรมโรงเรียนเล็กในชนบท !

” เมื่อนักเรียนมีน้อย โรงเรียนจะทำอย่างไร ? “

ผมเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กๆ ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กๆหลายๆท่านที่นั่น กำลังเผชิญกับปัญหา เพราะว่ามีข่าวออกมาเป็นระยะๆว่าโรงเรียนจะถูกรวม ถูกควบ ถูกยุบ

ซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจน ว่านโยบายรัฐบาลหรือรัฐมนตรีศึกษา ท่านใหม่ จะเป็นอย่างไร

แต่ว่ามุมมองของผู้ที่บริหารโรงเรียนเล็กในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกล มองอีกแบบนึง แล้วก็มีทางออกด้วยครับ…

ผมชวนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคงหรือว่าคงคาวิทยาคาร ที่อำเภอนึงในจังหวัดศรีสะเกษ ท่าน ผอ. เสถียร พันธ์งาม มาร่วมพูดคุย ว่า ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนเล็กและอนาคตของการศึกษาในชนบท….

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157814029036209/?t=28