ชะโงกมองการเมือง เศรษฐกิจ ข่าวดี ข่าวร้าย ปี 2019!

Suthichai Live

ชะโงกมองการเมือง เศรษฐกิจ ข่าวดี ข่าวร้าย ปี 2019!

30/12/2561

ปัจจัยใดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ

นโยบายใหม่ๆ ที่เราจะเป็นผู้นำ และสร้างสรรค์

ร่วมพูดคุบกับ ปริญญ์ พาณิชภักดิ์

https://youtu.be/neohGMQljSo