ช่างเมืองเพชร คุณค่าคู่ความงาม

ช่างเมืองเพชร คุณค่าคู่ความงาม

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 3 ส.ค. 62

 

ค้นหาคำตอบของแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางของไทย จ.เพชรบุรี ที่มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตน้ำตาล เนื่องจากมีต้นตาลหนาแน่น เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงมีวัดมากมาย และมีความโดดเด่นในด้านศิลปะปูนปั้นอีกด้วย และยังมีความโดดเด่นด้านศิลปกรรมงานสกุลช่าง โดยเฉพาะงานปูนปั้น ซึ่งเป็นที่นิยมในการประดับตกแต่งเสนาสนะภายในวัด อาทิ อุโบสถ วิหาร เจดีย์ ซุ้มประตู ฯลฯ ที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ล่าสุดเมื่อมีการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ “เพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม” ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาและสืบทอดงานช่างของเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ที่ให้ความสำคัญคอยดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้จ.เพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ประเพณีศิลปะที่สวยงาม และคงซึ่งไว้ความเป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป

ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน ช่างเมืองเพชร คุณค่าคู่ความงาม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live