“ซี ฉัตรปวีณ์” มองเทรนด์เทคโนโลยี (02ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

“ซี ฉัตรปวีณ์” มองเทรนด์เทคโนโลยี (02ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD