ดร.สมคิด วิเคราะห์จุดอ่อน! เศรษฐกิจไทย

ดร.สมคิด วิเคราะห์จุดอ่อน! เศรษฐกิจไทย (02ส.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

 

 

https://youtu.be/mzDrakb1YXY