ดร แก้มหอม ณ ล้านช้าง “กัญชากู้ชาติ”

Suthichai Live 5/11/2561

ดร แก้มหอม ณ ล้านช้าง “กัญชากู้ชาติ”

https://youtu.be/7PtfQZtFIaY