ดอกไม้ที่ปลายด้ามขวาน

[Live] 11.00 น. #ThailandLIVE ฟังเสียงประเทศไทย (22 พ.ย.61)

“ดอกไม้ที่ปลายด้ามขวาน”….หลากหลายเรื่องราวของผู้หญิงที่ปลายด้ามขวาน กับการต่อสู้เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความพยายามจุดแสงสันติภาพในเปลวเพลิงด้วยพลังของสตรี ร่วมสนทนากับเครือข่ายสตรีเพื่อสันติภาพในพื้นที่ปลายด้ามขวาน

https://youtu.be/gXYEYhxWKr4