ด่วน! ทรัมป์สั่งถล่มอิหร่าน แต่สั่งระงับ 10 นาทีก่อนกดปุ่ม!

Suthichai live : ด่วน! ทรัมป์สั่งถล่มอิหร่าน แต่สั่งระงับ 10 นาทีก่อนกดปุ่ม! 21/06/2562