ด.ช.นพวิชัย เหม่งเวหา นักเรียน Home School เยาวชนผู้สนใจดาราศาสตร์ !

https://youtu.be/7LRLr5OQHvw