ตลาดชายแดน “ไทย – ลาว”

ตลาดชายแดน “ไทย – ลาว” (30 เม.ย.62) กาแฟดำ ค่ำนี้

การเดินทางไปต่างจังหวัด ได้เดินทางพบปะ พี่น้องชาวไทย ล่าสุดได้มีโอกาสเดินทางไปบึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ของไทย ได้พบการค้าขายกันฉันท์เครือญาติและเป็นตลาดเอื้ออาทรสำหรับคนสองฝั่งโขง ที่พ่อค้าแม่ค้าสองฝั่งลาวและไทย มีนัดกันทุกวันอังคารกับศุกร์ นำอาหารพื้นบ้านและสินค้าทันสมัยวางขายในตลาดชุมชนริมโขงแห่งนี้ เกิดเป็นธุรกิจชุมชนที่คึกคัก ได้เห็นของจริง ได้เห็นวิถีชีวิตจริง…

https://youtu.be/Pj-1DV28wH8