ตั้งวงเล็กๆ คุยเรื่องใหญ่ๆ โลก Digital Transformation : Suthichai live 03/07/2562

ตั้งวงเล็กๆ คุยเรื่องใหญ่ๆ โลก Digital Transformation