ตามหาแสงที่แม่ศึก

Thailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย : ตามหาแสงที่แม่ศึก (20 พ.ค. Memphis Grizzlies 61) เดินทางไปฟังเสียงคนแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทั้งน้ำและไฟฟ้า แต่ชาวบ้านที่นี่ใช้โซลาร์เซลล์แต่ด้วยอายุการใช้งานนับ 10 ปี จึงเริ่มเกิดปัญหาเสื่อมสภาพ และด้วยการที่อยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ยากที่จะเข้าถึงน้ำ – ไฟฟ้า และวิถีชีวิตที่จำเป็นต้องปลูกข้าวโพด ติดตามชมรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย ตอน ตามหาแสงที่แม่ศึก ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.10 – 22.00 น.