ต่างชาติแย่งสิทธิบัตรกัญชาไทย

Suthichai Live : ต่างชาติแย่งสิทธิบัตรกัญชาไทย 12/11/2561

https://youtu.be/nnLATTsi_o0