ต่างชาติโวยเรื่อง ตม. 30 มันอะไรกันแน่!

ต่างชาติโวยเรื่อง ตม. 30 มันอะไรกันแน่!

: Suthichai live 05/09/2562

https://youtu.be/oAMEtw8nEZk