ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์

ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ Thailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 2 ก.ย. NBA Men’s Hoodies 2561 ฟังเสียงวิถีชีวิตคนริมนํ้าแห่งปากนํ้าโพ บรรจบของลำน้ำ 4 สาย “ปิง วัง ยม น่าน” ก่อกำเนิดจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของไทย ที่คอยหล่อเลี้ยงพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง และเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญมาตั้งแต่อดีต แม้ว่าปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนไป แต่คนนครสวรรค์ยังคงมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเส้นนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ติดตามชมรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย ตอน ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 21.10 – 22.00 น.