ต.ม่วงติ๊ด อนุรักษ์วิถีเดิม เสริมท่องเที่ยววิถีใหม่ : ฟังเสียงประเทศไทย (5 มิ.ย. 64)

…ความพยายามในการฟิ้นศิลปะวัฒนธรรมของ ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ด้วยการเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่เข้าไป สร้างให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ ได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/ThailandLive