ถกเบื้องลึกประเด็นหลักแก้ยากจน – ลดเหลื่อมล้ำ (11 ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

ถกเบื้องลึกประเด็นหลักแก้ยากจน – ลดเหลื่อมล้ำ (11 ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD