ถกเบื้องลึกประเด็นหลักแก้ยากจน – ลดเหลื่อมล้ำ

ถกเบื้องลึกประเด็นหลักแก้ยากจน – ลดเหลื่อมล้ำ

(11-12 ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD