ถอดบทเรียนถ้ำหลวง! 22/07/2561

ประเทศไทยควรจะทำอย่างไรจากนี้เพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุด

ให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น…

บทเรียนอะไรสำคัญที่สุดสำหรับถ้ำหลวง?

https://youtu.be/wJTRncQrORs