วิกฤตถ้ำหลวงพิสูจน์ มาตรฐานความเป็น มืออาชีพของทุกฝ่าย!

พาดหัวของ “มติชนออนไลน์” ล่าสุดมาขณะที่ผมกำลังเขียนคอลัมน์นี้เพื่อจะสรุปบทเรียนในวันที่เริ่มสัปดาห์ที่สองของการค้นหา, กู้ภัย, และหวังจะ “ส่งคืน” ทีมฟุตบอลเยาวชน “หมูป่า” 12 คนและโค้ชที่หายเข้าไปในถ้ำหลวงถึงนาทีนี้ บทเรียนสำคัญที่สุดของปฏิบัติการครั้งนี้น่าจะเป็นว่า “ความเป็นมืออาชีพ” ในทุกขั้นตอนคือหัวใจของการนำไปสู่ความสำเร็จ น่าชื่นชมทุกฝ่ายที่มีความหวังดี, Chris Webber Jersey มุ่งมั่น, Toronto Raptors อดทน, Shawn Kemp Jersey พร้อมเรียนรู้และปรับแผนทุกขณะเมื่อได้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความ “ยาก” ของงานที่ท้าทายทุกย่างก้าว ในภาวะวิกฤตที่เต็มไปด้วยภยันตรายที่ธรรมชาติไม่เอื้อต่อการกู้ภัยเช่นนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ “บริหารวิกฤตหรือ crisis management ซึ่งหมายถึง การแต่งตั้งผู้สั่งการชัดเจนคนเดียวหรือที่เรียกว่า single command ในลักษณะการทำงานแบบ war room เช่นเดียวกับภาวะสงครามเป็นก้าวแรกที่ตัดสินว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลว ตามมาด้วยกระบวนการตัดสินใจที่ทันท่วงทีบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน, เที่ยงตรง, อันเกิดจากการประเมินของผู้มีประสบการณ์ทั้งในภาพปฏิบัติและทฤษฎี อีกทั้งการ “จัดระเบียบ” ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวโยงกับปฏิบัติการนี้ถือเป็นความสำคัญไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างการทำงานในภาวะกดดันสูงในกระแสแห่งความไม่แน่นอน และท่ามกลามความคาดหวังของสังคม ในกรณีนี้ ผู้ว่าเชียงรายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการของปฏิบัติการครั้งนี้ได้อย่างน่าชื่นชมเพราะบุคลิกมุ่งมั่น, JaVale McGee Jersey ชัดเจนจากประสบการณ์ส่วนตัวและในฐานะที่มีพื้นทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์, Miami Heat นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ผสมผสานกันอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังยึดหลักการบริหารในยามวิกฤตได้แม่น นั่นคือแม้จะมีหัวหน้าหน่วยงานจากกระทรวงทบวงกรมมาร่วมงานเกือบจะ 30 แห่ง แต่ท่านไม่ได้วอกแวกหรือโยนการตัดสินใจไปให้ “ผู้มีตำแหน่งอาวุโสกว่า” ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบดั่งที่เรามักจะพบเห็นในหมู่ข้าราชการบางกลุ่มบางเหล่า และแม้นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชาจะปรากฏตัวที่หน้าถ้ำหลวง (โดยที่ห้ามตั้งแถวต้อนรับตั้งแต่ก่อนมาถึง) แต่ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ก็มิได้มีอาการที่จะทำให้การกำกับดูแลการกู้ภัยต้องหลุดจากขั้นตอนที่ควรจะเป็น หน่วยหลักในการลุยน้ำและโคลนในถ้ำคือ SEAL (Sea, Atlanta Hawks Air and Land) ก็แสดงความเป็นมืออาชีพด้วยการประเมินสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนอย่างระแวดระวัง เพราะหัวหน้าหน่วยซีลยึดมั่นในหลักการที่ว่า “พวกเขามาเพื่อกู้ชีพ ไม่ได้มาเพื่อทิ้งชีวิตตัวเองที่นี่” ประโยคที่ออกมาจากหัวหน้าหน่วยซีล พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้วว่า “วันนี้เราจะเร่งไปให้ถึงน้อง ๆ…ไม่พบ เราไม่เลิก” สะท้อนความเด็ดขาดชัดเจน, Youth Jerseys ความเป็นผู้นำและความตั้งใจแน่วแน่ในยามหน้าสิ่วหน้าขวานได้อย่างน่าชื่นชมเช่นกัน การประสานกับผู้เชี่ยวชาญ, นักดำน้ำและอาสาสมัครจากหลายประเทศเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ควรแก่การสรรเสริญเพราะข่าวเรื่องนี้กระจายไปทั่วโลก เป็นการพิสูจน์ถึงความเอื้ออาทรและความผูกพันของประชาคมโลกในยามที่ชีวิตมนุษย์ตกอยู่ในภยันตรายที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกแหล่งของโลกทุกวันนี้ เสร็จจากปฏิบัติการครั้งนี้ ไทยเราควรจะต้องสรุปบทเรียนออกมาเป็นคู่มือทั้งผลสำเร็จและอุปสรรค ทั้งข้อดีและข้อบกพร่องที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั่วโลกเมือเกิดเหตุการณ์ลักษณะที่ท้าทายความเป็นมืออาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น,