ทรัมป์คิดยังไง ถึงไม่มาไทย?

ทรัมป์คิดยังไง ถึงไม่มาไทย?

การประชุมอาเซี่ยนครั้งนี้ มีประเด็นน่าตื่นตา ประธานาธิบดีสหรัฐ ทรัมป์ไม่มา แต่ส่งตัวแทนมา…หมายความอย่างไร

ผมจึงชวน อาจารย์วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาโดยเฉพาะ มาลองช่วยกันวิเคราะห์ครับว่ามันมีความหมายอย่างไร