ทรัมป์ประกาศอเมริกาจะไม่มีวันเป็นสังคมนิยม!

ทรัมป์ประกาศอเมริกาจะไม่มีวันเป็นสังคมนิยม!

Suthichai Live สุทธิชัย Live 08/02/2019

https://youtu.be/-ghagQr6yrY