ทรัมป์ฟาดฟันนักข่าวหลังแพ้สภาล่าง!

Suthichai live ทรัมป์ฟาดฟันนักข่าวหลังแพ้สภาล่าง! 8/11/2561

จากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อ เปลี่ยนดุลอำนาจกันอย่างชัดเจน

ผลที่ตามมาอาจจะกระทบอาเซี่ยนและไทยหรือไม่

พูดคุยกับ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

https://youtu.be/IqBLcEc1wFs