“ทฤษฎีหมู 3 ชั้น” สงครามการค้า จีน-มะกัน!

Suthichai live : “ทฤษฎีหมู 3 ชั้น” สงครามการค้า จีน-มะกัน! 13/05/2562

https://youtu.be/2OMH0JMygE4