ทักษะภาษาอังกฤษคนไทย! : Suthichai live 09/07/2562

ทักษะภาษาอังกฤษคนไทย! : Suthichai live 09/07/2562

https://youtu.be/fv9uhk4gXZo