ทางรอดและไม่รอดของมหาวิทยาลัยไทย! : Suthichai live 12/07/2562

ทางรอดและไม่รอดของมหาวิทยาลัยไทย! Suthichai live 12/07/2562

https://youtu.be/1gLp2_yJhqI