ฟังเสียงประเทศไทย : ทิศทางพัฒนาเมืองระนอง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (26 ต.ค. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย : ทิศทางพัฒนาเมืองระนอง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (26 ต.ค. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 26 ต.ค. 62

    

ค้นหาคำตอบของแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร คำว่าระนองเพี้ยนมาจากคำว่า แร่นอง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดมีแร่อยู่มากมาย

จ.ระนอง มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางจังหวัดจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและนำรายได้สู่จังหวัดจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน ทิศทางพัฒนาเมืองระนอง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live