“ทีวีดิจิตอลนายทุนได้เยียวยา”ประชาชนและคนทำสื่อได้อะไร?

Suthichai live :

“ทีวีดิจิตอลนายทุนได้เยียวยา”….ประชาชนและคนทำสื่อได้อะไร?

15/05/2562

https://youtu.be/_yaBxDEZ2RI