ที่มาของแชร์ลูกโซ่…

ที่มาของแชร์ลูกโซ่

ดูเหมือนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ถูกหลอก เป็นรายใหม่ๆตลอดที่ ไม่ได้ติดตามข่าวสารในอดีต เพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ ซ้ำๆเรื่องเดิมๆ หลายครั้งหลายหน

ร่วมพูดคุยกับ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ซึ่งมีประสบการณ์ติดตามข่าวสารเรื่องราวแบบนี้มีหลายครั้งหลายหนในอดีตที่ผ่านมา เริ่มจากปี 2520