ทุจริต อาหารกลางวันเด็ก

ทุจริต อาหารกลางวันเด็ก

เกิดจากอะไร ?

ใครต้องรับผิดชอบอย่างไร?

ประเด็นจากหลายโรงเรียนว่าหัวละ 20 บาทต่อวัน มันพอหรือป่าว?

โภชนาการทางอาหารสำคัญอย่างไร?

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157591139681209/?t=37