ทูตสหรัฐฯ (ประจำไทย) คนใหม่

ทูตสหรัฐฯ (ประจำไทย) คนใหม่

(29 ก.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

ทรัมป์เสนอชื่อ “Michael George DeSombre” เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่…

Michael George DeSombre นักกฎหมายจากรัฐอิลินอยส์ หุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย Sullivan & Cromwell, LLP และมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการในเอเชีย นอกจากเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งในองค์การต่างๆ เขายังยังเป็นประธานคณะกรรมการขององค์การการกุศล Save the Children ในฮ่องกง มาตั้งแต่ปี 2015 และพำนักอาศัยในเอเชียมาตลอดช่วง 20 ปีหลังนี้…

เข้ารับตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่

อย่างไรก็ดี การเสนอชื่อทูตสหรัฐประจำประเทศต่างๆคนใหม่นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐก่อนจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ…

https://youtu.be/V2GcHXas6uk