ท่องเที่ยวโตไม่หยุด ฉุดให้น่านไม่เนิบ

ฟังเสียงประเทศไทย : ท่องเที่ยวโตไม่หยุด ฉุดให้น่านไม่เนิบ

โตแบบไหนคือคำตอบของคนน่าน น่านเนิบเนิบ ชีวิต SLOW LIFE ในวันพัก ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้มาเยือนมากมาย ส่งผลให้การท่องเที่ยวของน่านโตอย่างไม่เนิบช้า คุยกับหัวหน้าบ้านมหาโพธิ และชาวบ้านมหาโพธิ อ.เมือง จ.น่าน มีความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชนที่เข้มแข็ง จัดการด้านท่องเที่ยว และยังเป็นชุมชนจัดการขยะ ต่อยอดขยะเป็นสินค้าที่ระลึก 10 ชนิด ทำให้เป็นชุมชนปลอดขยะ ไม่มีถังขยะตั้งในชุมชนเลย

https://youtu.be/JTwKg54hLpQ