ท่องเที่ยวไทยทรุด?

ท่องเที่ยวไทยทรุด? Suthichai live 19/7/62

สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ส่งผลกับการท่องเที่ยวของคนจีน ที่ลดลง

ประเทศไทย ได้รับผลกระทบด้วย หรือไม่