ธนาคารปรับตัวอย่างไร ?

Suthichai Live : ธนาคารปรับตัวอย่างไร?

คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG Live สด กับคุณสุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ “ธนาคารปรับตัวอย่างไร ?”

https://youtu.be/eN08-AKUdOE