ธนาธร หลังคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ!

Suthichai live ธนาธร หลังคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ!

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158010214661209/?t=3