นักต่อสู้สารเคมี คนศรีบุญเรือง

นักต่อสู้สารเคมี คนศรีบุญเรือง

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 1 ก.ค. 2562

พูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กับธรรมนูญชุมชน มาตรการป้องกัน งดใช้สารเคมี และพูดคุยกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ ถึงผลกระทบเรื่องสุขภาพและการควบคุมการใช้สารเคมีในการชุมชน

https://youtu.be/fOkfZ3qvbLQ