นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยวัย 17 ปี

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยวัย 17 ปี

Suthichai live 08/07/2562

https://youtu.be/bpGUovXZctU