นักวิจัยไทยพัฒนาวัคซีนใบยา ป้องกันโควิด-19 (ต่อ) : กาแฟดำ (9 ต.ค. 63)

นักวิจัยไทยพัฒนาวัคซีนใบยา ป้องกันโควิด-19 (ต่อ) : กาแฟดำ (9 ต.ค. 63)