นักเดินทางเถื่อน!!! วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

นักทำสารคดีเดินทาง..ไปที่มันโหดและเสี่ยงภัยที่สุด

การผจญภัยที่ท้าทาย ความอยากรู้อยากเห็น ที่ต้องการสัมผัสเอง…

https://youtu.be/DscZkGFKXdA