นาบัว ยางนาและผ้าไหมที่ชนบท (28 ต.ค. 61)

[Live] ThailandLIVE ฟังเสียงประเทศไทย :

นาบัว ยางนาและผ้าไหมที่ชนบท 21.10 – 22.00 น. (28 ต.ค. 61)

ฟังเสียงชาวบ้านหนองกองแก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และปัญหาสุขภาพจากการย้อมไหมด้วยสารเคมี พวกเขาอยู่และแก้ปัญหาอย่างไร

#ThaiPBS #ช่องหมายเลข3
• ชมสดออนไลน์ : www.thaipbs.or.th/live
• ชมย้อนหลัง : www.thaipbs.or.th/ThailandLive

https://youtu.be/BdeAYcraug0