นายกฯ : จะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตรา : Suthichai Live [20.30น.-19/11/63]

นายกฯ : จะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตรา : Suthichai Live [20.30น.-19/11/63]