นายก 500 ทอม เครือโสภณ Suthichai Live สุทธิชัย Live 06/06/2019

นายก 500 ทอม เครือโสภณ Suthichai Live สุทธิชัย Live 06/06/2019

วันนี้มี นายกคนที่ 29 ของประเทศไทย จะชอบหรือไม่ เรา ต้องให้เกียรติ

ประชาชนคาดหวังผลงานครั้งนี้…เพื่อให้ประเทศเดินหน้า

ใครจะได้กระทรวงอะไร จากนี้ไปเราจะได้เห็นภาพชัดเจน และติดตามกันต่อไป

https://youtu.be/2iuLpxGzefM