นี่ไม่ใช่การเมืองที่ประชาชนคาดหวัง

Suthichai live นี่ไม่ใช่การเมืองที่ประชาชนคาดหวัง

การใช้กลยุทธ์และลูกเล่นของตนที่จะเอาชนะ สกัดกั้นการทำงานของอีกฝ่าย…

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158008234396209/?t=17