น้าเน็กกับการปรับตัวครั้งใหม่ที่พร้อมจะตายไปกับมัน!

Suthichai live : น้าเน็กกับการปรับตัวครั้งใหม่ที่พร้อมจะตายไปกับมัน! ตอน 1-2 16/06/2562

https://youtu.be/HQw-Vx6VQpQ