น้ำท่วมอุบล 62 สถานการณ์ยังวิกฤต! Suthichai live 16/9/62

น้ำท่วมอุบล 62 สถานการณ์ยังวิกฤต!

Suthichai live 16/9/62

  

  

https://youtu.be/KeBzr015IXA