บทบาททหาร ในการเมืองของอเมริกาที่เปลี่ยนไป : Suthichai Live [20.00น.-14/01/64]

บทบาททหาร ในการเมืองของอเมริกาที่เปลี่ยนไป : Suthichai Live [20.00น.-14/01/64]