“บันทึกความทรงจำ 48 ปีจิตวิญญาณคนข่าว The Nation”!

Suthichai live : “บันทึกความทรงจำ 48 ปีจิตวิญญาณคนข่าว The Nation”! ตอน1 18/06/2562

https://youtu.be/GFvQdnE1vcs