บิ๊กตู่ถาม : เอาผมแบบนี้หรือเอาผมแบบก่อน?

บิ๊กตู่ถาม : เอาผมแบบนี้หรือเอาผมแบบก่อน?

มีวาระสำคัญก็คือการอภิปรายทั่วไปของสภาร่างตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญก็คือการที่สส.สามารถที่จะซักถามและเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

2 เรื่องใหญ่ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่า…พร้อมจะตอบนั้นก็คือเรื่องถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนและเรื่องที่แถลงนโยบายและไม่ได้ชี้แจงว่าที่มาของงบประมาณเป็นอย่างไร ท่านนายกจะตอบอย่างไรน่าสนใจมาก

เอาผมแบบนี้หรือเอาผมแบบก่อน?

ท่านนายกต้องการจะให้ประชาชนตอบอย่างไร  คำถามอย่างนี้แปลว่าจะให้เป็นแบบพ.อ.ประยุทธ์ ก่อนตอนที่เป็นคสช.มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือจะเอาแบบปัจจุบันที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหลังเลือกตั้ง เป็นการข่มขู่หรือเปล่าหรือเป็นการขอความเห็นใจหรือเป็นการพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าสถานภาพของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มามากมาย…

https://youtu.be/4uw2QOO0nKY