บุกบ้าน “ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” ชีวิตวันนี้ของโฆษกสามสี!

Suthichai live : บุกบ้าน “ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” ชีวิตวันนี้ของโฆษกสามสี! 17/06/2562

https://youtu.be/P9hV50DJx5g